Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 06/10/2022 Tổng số gửi đi: 2312 | Tổng số nhận về: 9578

STTTên đơn vịSorted ascending, can be sorted descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Ban Quản Lý Dự Án000
2Ban Tổ chức và Nội Vụ huyện000
3Các CQ đảng, đthể000
4Các cơ quan thuộc huyện000
5Các phòng ban thuộc huyện000
6Các xã thuộc huyện033
7Chi Cục Thống Kê000
8CN Trung tâm PTQĐ000
9Huyện ủy Điện Biên000
10Hạt Kiểm Lâm000
11Hội đồng nhân dân huyện000
12Khuyến Nông - Khuyến Ngư000
13LĐ Văn phòng HĐND và UBND huyện000
14Nhà Khách UBND Huyện000
15Phòng Dân Tộc000
16Phòng Giáo Dục và Đào Tạo000
17Phòng kinh Tế và Hạ Tầng000
18Phòng LĐTB và XH000
19Phòng Nông Nghiệp và PTNT000
20Phòng Tài Chính - Kế Hoạch000
21Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường000
22Phòng Tư Pháp000
23Phòng Văn Hóa Và Thông Tin000
24Phòng Y Tế000
25Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình000
26Trung tâm Văn hóa - TT-TH000
27Trung Tâm Y Tế000
28UB Kiểm tra - Thanh tra huyện000
29Văn phòng HĐND và UBND huyện120021233323
30Xã Hua Thanh28373401