Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 04/12/2022 Tổng số gửi đi: 2312 | Tổng số nhận về: 9578

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnSorted ascending, can be sorted descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Hội đồng nhân dân huyện000
2Ủy ban nhân dân huyện000
3Ban Tổ chức và Nội Vụ huyện000
4Phòng kinh Tế và Hạ Tầng000
5Phòng LĐTB và XH000
6Phòng Giáo Dục và Đào Tạo000
7Phòng Nông Nghiệp và PTNT000
8Phòng Tài Chính - Kế Hoạch000
9Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường000
10Phòng Tư Pháp000
11UB Kiểm tra - Thanh tra huyện000
12Phòng Văn Hóa Và Thông Tin000
13Phòng Y Tế000
14Ban Quản Lý Dự Án000
15Các cơ quan thuộc huyện000
16Các CQ đảng, đthể000
17Chi Cục Thống Kê000
18Phòng Dân Tộc000
19Huyện ủy Điện Biên000
20Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình000
21Hạt Kiểm Lâm000
22Khuyến Nông - Khuyến Ngư000
23LĐ Văn phòng HĐND và UBND huyện000
24Nhà Khách UBND Huyện000
25Các phòng ban thuộc huyện000
26CN Trung tâm PTQĐ000
27Trung tâm Văn hóa - TT-TH000
28Trung Tâm Y Tế000
29Các xã thuộc huyện033
30Xã Phu Luông3677113