Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 04/12/2022 Tổng số gửi đi: 2312 | Tổng số nhận về: 9578

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiSorted descending, can be sorted ascendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Văn phòng HĐND và UBND huyện120021233323
2Xã Na Tông149484633
3Xã Thanh Chăn128543671
4Xã Thanh Luông112367479
5Xã Sam Mứn98387485
6Xã Thanh Hưng93370463
7Xã Mường Pồn90406496
8Xã Noong Hẹt77341418
9Xã Hẹ Muông76381457
10Xã Pom Lót69285354
11Xã Thanh An53421474
12Xã Na Ư46374420
13Xã Phu Luông3677113
14Xã Hua Thanh28373401
15Xã Mường Nhà24466490
16Xã Thanh Xương17423440
17Xã Pa Thơm14361375
18Xã Mường Lói2339341
19Hội đồng nhân dân huyện000
20Ủy ban nhân dân huyện000
21Ban Tổ chức và Nội Vụ huyện000
22Phòng kinh Tế và Hạ Tầng000
23Phòng LĐTB và XH000
24Phòng Giáo Dục và Đào Tạo000
25Phòng Nông Nghiệp và PTNT000
26Phòng Tài Chính - Kế Hoạch000
27Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường000
28Phòng Tư Pháp000
29UB Kiểm tra - Thanh tra huyện000
30Phòng Văn Hóa Và Thông Tin000