Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 13/08/2022 Tổng số gửi đi: 2312 | Tổng số nhận về: 9578

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnSorted descending, can be sorted ascendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Văn phòng HĐND và UBND huyện120021233323
2Xã Thanh Chăn128543671
3Xã Na Tông149484633
4Xã Mường Nhà24466490
5Xã Thanh Xương17423440
6Xã Thanh An53421474
7Xã Mường Pồn90406496
8Xã Sam Mứn98387485
9Xã Hẹ Muông76381457
10Xã Thanh Nưa0381381
11Xã Na Ư46374420
12Xã Hua Thanh28373401
13Xã Thanh Hưng93370463
14Xã Núa Ngam0368368
15Xã Thanh Luông112367479
16Xã Pa Thơm14361375
17Xã Noong Hẹt77341418
18Xã Mường Lói2339341
19Xã Pom Lót69285354
20Xã Thanh Yên0224224
21Xã Noong Luống08181
22Xã Phu Luông3677113
23Các xã thuộc huyện033
24Hội đồng nhân dân huyện000
25Ủy ban nhân dân huyện000
26Ban Tổ chức và Nội Vụ huyện000
27Phòng kinh Tế và Hạ Tầng000
28Phòng LĐTB và XH000
29Phòng Giáo Dục và Đào Tạo000
30Phòng Nông Nghiệp và PTNT000