Đến tháng 6/2023 UBND huyện Điện Biên đã trao đổi
54.581
văn bản qua mạng
giữa 74 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)