Đến tháng 2/2023 UBND huyện Điện Biên đã trao đổi
11.890
văn bản qua mạng
giữa 51 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)