952/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
952/QĐ-UBND
V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Điện Biên
Ngày ban hành 27/04/2022
Người ký Bùi Hải Bình
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 952(29.04.2022_16h59p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước