74/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
74/QĐ-UBND
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử huyện Điện Biên
Ngày ban hành 10/01/2022
Người ký Bùi Hải Bình
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm Quy-dinh-Quy-dinh-che-do-Nhuan-but-Cong-TTDT_toancv-10-01-2022_08h41p45(10.01.2022_15h01p46)_signed.pdf Quyet-dinh-Che-do-Nhuan-but-Cong-TTDT_binhbhdb-10-01-2022_15h00p44(11.01.2022_10h21p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước