434/UBND-TTYT
Chi tiết văn bản
434/UBND-TTYT
V/v chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên.
Ngày ban hành 07/03/2022
Người ký Nông Quang Thắng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm CV-tiep-tuc-tang-cuong-cac-bien-phap-PC-dich-COVID-19-_thangnqdb-09-03-2022_09h50p58(09.03.2022_10h29p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước