951/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
951/QĐ-UBND
V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên
Ngày ban hành 27/04/2022
Người ký Bùi Hải Bình
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 951(29.04.2022_16h57p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước