6/GM-UBND
Chi tiết văn bản
6/GM-UBND
GIẤY MỜI Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 (BẢN CHUẨN)
Ngày ban hành 11/01/2022
Người ký Bùi Hải Bình
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm GM-HN-trien-khai-KH-2022_binhbhdb-11-01-2022_08h53p43(11.01.2022_10h54p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước