139/UBND-TTYT
Chi tiết văn bản
139/UBND-TTYT
V/v hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên.
Ngày ban hành 20/01/2022
Người ký Nông Quang Thắng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm CV-139-20-1-2022-HD-thuc-hien-phong-chong-dich_thangnqdb-21-01-2022_14h05p57(21.01.2022_14h29p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước