985/GPMT-UBND
Chi tiết văn bản
985/GPMT-UBND
V/v Giấy phép môi trường (Công ty TNHH Duyên Hùng)
Ngày ban hành 16/05/2022
Người ký Ngô Xuân Chinh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 985(18.05.2022_11h12p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước