977/KH-UBND
Chi tiết văn bản
977/KH-UBND
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023
Ngày ban hành 16/05/2022
Người ký Nông Quang Thắng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Giao-TS-cap-TH.xlsx Giao-TS-cap-MN-22-23-_chinhhh-15-05-2022_21h09p28.xls Giao-TS-cap-THCS_thangnqdb-16-05-2022_08h11p00.xls KH-tuyen-sinh-2022-2023_thangnqdb-16-05-2022_08h16p37(16.05.2022_08h26p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước