32/GM-UBND
Chi tiết văn bản
32/GM-UBND
Phiên họp Quý I năm 2022
Ngày ban hành 12/03/2022
Người ký Hoàng Hữu Chình
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm TÀI LIỆU PHIÊN HỌP QUÝ I.doc GIAY-MOI-HOP-QUY-I_chinhhh-13-03-2022_17h05p09 (17.03.2022_10h20p43)_signed.pdf TÀI LIỆU PHIÊN HỌP QUÝ I BC Y TẾ.doc
 Trở về trang trước