1004/UBND-TTYT
Chi tiết văn bản
1004/UBND-TTYT
về việc triển khai Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ
Ngày ban hành 18/05/2022
Người ký Nông Quang Thắng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm ND-29-429.pdf CV-vv-trien-khai-ND-so-292022ND-CP-ngay-29-4-2022_thangnqdb-18-05-2022_09h04p12(18.05.2022_09h53p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước