703/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
703/QĐ-UBND
Giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn các xã năm 2022
Ngày ban hành 29/03/2022
Người ký Bùi Hải Bình
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 703(01.04.2022_07h51p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước