1003/UBND-TTYT
Chi tiết văn bản
1003/UBND-TTYT
về việc triển khai Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 17/05/2022
Người ký Nông Quang Thắng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 545_QD-TTg_29042022-550.pdf CV-vv-trien-khai-QD-so-545QD-TTg-ngay-29-4-2022_thangnqdb-18-05-2022_08h44p23(18.05.2022_10h01p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước