43/BC-UBND
Chi tiết văn bản
43/BC-UBND
V/v Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Điện Biên
Ngày ban hành 21/01/2022
Người ký Bùi Hải Bình
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm 43(30.01.2022_09h22p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước