Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên Quý II năm 2021
  Báo cáo về việc triển khai Chương trình "Điều ước cho em"
  Chỉ Thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  Kế hoạch Phát đọng đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  V/v Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
  KH về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Điện Biên
  V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2021
  V/v Gửi đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2020
  TB KQ trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên năm học 2020-2021